Lunch och facility management

Det var inte för intet som han gick tillbaka till restaurangen som låg i området de hade mötts. Inte för att han tänkte att han skulle våga tala med henne på eget initiativ. Det var han för blyg för. Bara tanken fick pannan att bli rödare än en grapefrukt. Nej, han skulle slå sig ner […]